Home > Stát Florida > Historie Floridy

Historie Floridy

Booking.com

Prvním Evropanem, který objevil Floridu byl španělský cestovatel a dobyvatel Juan Ponce de León v roce 1513. Novou zemi pojmenoval podle španělských velikonočních svátků Pascua Florida. V té době žilo na území dnešní Floridy zhruba 300 tisíc domorodých obyvatel z mnoha kmenů. Jejich počet sel během následné španělské nadvlády výrazně zmenšil, zejména kvůli epidemiím pro ně neznámých nemocí. Španělé začali ihned s kolonizací Floridy podobně jako Francouzi; v průběhu 17. století začali na Floridu ze severu pronikat i angličtí kolonizátoři a postupně zatlačovali Španěly dále na jih.

V 18. století se Florida dostala pod nadvládu Velké Británie; po vítězství v sedmileté válce získala Británie v roce 1763 kontrolu nad Floridou výměnou za přenechání Havany na Kubě Španělům. Britové rozdělili Floridu na dvě teritoria – východní a západní a nabídli výhodné podmínky pro potenciální osadníky nového území. Během americké války o nezávislost zůstaly obě části Floridy loajální Británii, ovšem po válce byla Florida pařížskou mírovou smlouvou navrácena Španělům; španělská nadvláda nad Floridou však byla spíše formální a přítomnost Španělů minimální.

Na začátku 19. století se tak o slovo začaly hlásit nově vzniklé Spojené státy americké, které postupně rozšiřovaly svůj vliv v oblasti a zabíraly nová území Floridy. Španělé nebyli schopni a ochotni bránit svůj vliv a v roce 1821 postoupily formálně území Spojeným státům. Američané sloučily východní a západní část Floridy a ustanovili novým hlavním městem Tallahassee. V březnu 1845 se pak Florida stala oficiálním státem USA, v pořadí sedmadvacátým. Během americké občanské války stále Florida po boku ostatních jižanských států a byla zakládajícím členem Konfederace. Po prohrané válce a ratifikaci následných dodatků americké ústavy byla Florida v červenci 1868 opět přijata do Spojených států amerických.

Na přelomu 19. a 20. století tvořilo zhruba 44% obyvatel Floridy černošské obyvatelstvo. Černoši i přes zrušení otroctví byli v zásadě zbaveni volebního práva, nebyli zaměstnáváni ve státních službách a byli rasově segregováni ve veřejných budovách či dopravních prostředcích. Jejich situace se vyhrotila zejména v meziválečném období, kdy se zvedla vlna utiskování a lynčování obyvatel černé pleti a zhruba 40 tisíc z nich Floridu vyměnilo za severní státy USA. Podmínky pro život černošských obyvatel se v jižanských státech začaly výrazněji zlepšovat až v 60. letech 20. století.

Na začátku 20. století žilo na Floridě 530 tisíc obyvatel, kteří se převážně věnovali zemědělství. Ve dvacátých letech pak přišla populační exploze – Florida začala díky svému příjemnému klimatu a rozvoji infrastruktury lákat investory, jejichž zvýšený zájem vyvolal prudký nárůst cest nemovitostí v přímořských oblastech Floridy. Další populační vlna přišla po druhé světové válce – rozšiřování klimatizace a výstavba dálničního systému podpořily imigraci ze severních částí USA. Díky nízkým daňovým sazbám a příjemnému celoročnímu počasí se Florida stala oblíbeným místem pro strávení důchodového věku řady Američanů ale i příslušníků jiných národů. Zatímco v polovině 20. století byla Florida v pořadí 22. nejlidnatějším státem USA, o padesát let později se v počtu obyvatel dostala již na čtvrté místo.

Fort Pickens

Může Vás také zajímat:

Centrální Florida

Mapa Floridy

Florida Panhandle